Projekt: Servicefaglighed med studenten i centrum

Københavns Universitet styrkede servicefagligheden hos universitets studie- og karrierevejledning, hvilket resulterede i et fælles brugerfokus, tydeligere rollefordeling og større jobtilfredshed.

De studerende, som anvendte KU’s studie.- og karrierevejledning, oplevede, at KU's administration var mindre fysisk til stede. Dette affødte et behov hos de studerende for bedre service. Omvendt gav de administrative medarbejdere udtryk for, at der var brug for nye kompetencer for at kunne levere en god og professionel vejledning. Derfor var der et behov at styrke servicefagligheden og derigennem medvirke til, at den service og kontakt, de studerende mødte fra KU’s ansatte, kunne fremme den hurtige og gode gennemførsel af studiet.

Professionel service med den studerende i centrum

Resultatet af projektet er, at medarbejderne henvender sig til brugerne (de studerende) på nye måder, fx ved at være opsøgende i stedet for reaktive. De reflekterer over, hvilken forskel den ene eller den anden praksis gør for brugerne. De forskellige medarbejdergrupper har desuden fået et fælles brugerfokus i opgaveløsningen, således at der er opnået større jobtilfredshed og motivation blandt medarbejderne.

Mere viden om projektet

Projektet var led i udmøntningen af KU’s strategi om professionalisering af serviceydelser og administration og indgik i KU’s udrulning af en række strategiske indsatser med temaet ”Den studerende i centrum”.

Projektet forløb fra februar 2014 til juni 2016.

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser

Kontaktpersoner: