Projekt skaber fælles platform i omfattende sammenlægning

Hvordan skaber man en fælles opgaveforståelse, procedure og kompetenceniveau i to nyoprettede centre med omkring 170 nyansatte medarbejdere? Det ved de i Rigspolitiets to administrative centre.

Rigspolitiet besluttede i 2013 at samle hele deres administration i to centre. Omkring 170 medarbejdere blev ansat og med et fondsstøttet kompetenceudviklingsprojekt blev der skabt et fælles udgangspunkt i en omfattende omstillingsproces.

Projektet forløb fra oktober 2013 til december 2015 og indeholdte en kombination af AMU-uddannelser, sidemandsoplæring, netværksdannelse, interne uddannelsesforløb mm.

Ved begge centre peges der efterfølgende på, at uddannelsesaktiviteterne har ført til en fælles referenceramme/platform for det faglige miljø.

Fakta om projektet

Rigspolitiets projekt har titlen ”Kompetenceudvikling af administrative opgavefællesskaber”, og er støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) med 390.000 kroner.

Projektet blev gennemført i Rigspolitiets to nyoprettede administrative centre: Administrativt Center Øst (ACØ) og Administrativt Center Vest (ACV). ACØ ligger i Taastrup og ACV er placeret i Holstebro.

De to centre varetager Rigspolitiets administrative opgaver med kørekort, automatisk trafikkontrol, våbentilladelser og andre tilladelser. Før centrenes oprettelse blev opgaverne varetaget af administrativt personale i de enkelte 12 politikredse.

Mere viden om projektet

Der kan læses mere om projektet i Kompetencesekretariatets artikel om Administrativt Center Østs deltagelse i projektet.

I oversigten nedenfor ses desuden et overblik over projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Downloads:

Kontaktpersoner: