Projekt styrker tillid og samarbejde på syv arbejdspladser

Syv arbejdspladser indgår i stort projekt, der skal styrke tilliden og samarbejdet på arbejdspladserne. På trods af vidt forskellige fokusområder, så er der fire udfordringer, som går på tværs af de syv arbejdspladser.

Med indsatsen ”Tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser” vil Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen have mere viden om, hvordan man styrker tilliden og samarbejdet på statslige arbejdspladser og dermed skaber mere trivsel, kvalitet og effektivitet.

Projektet har deltagelse af i alt syv statslige arbejdspladser: 

 • Kirkeministeriet
 • Retten i Aarhus
 • Læreruddannelsen i Skive (VIA University College)
 • Roskilde Universitet (RUC)
 • Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)
 • Danmarks Medie og Journalisthøjskole
 • Værnfælles Forsvarskommando

Gennemgående for alle syv arbejdspladsers deltagelse i projektet er, at projektet skal bidrage til arbejdet med deres kerneopgave via øget tillid og bedre samarbejde. 

Hver arbejdsplads har eget fokusområde

De syv arbejdspladser har hver deres særlige fokusområde i indsatsen. Som eksempel på mangfoldigheden i arbejdspladsernes forskellige fokusområder, så har tre af arbejdspladserne følgende fokusområder: 

 • I Retten i Aarhus har omdrejningspunktet været, at de ville bekæmpe en ”os og dem”-kultur. Kulturændringen foregår bl.a. ved at udvide medarbejdernes samarbejde i arbejdsgrupper på tværs af matrikler, faggrupper og afdelinger og ved at oprette en ambassadørgruppe for forandringen.
 • Kirkeministeriets arbejdspladsprojekt er et eksempel på behovet for at skabe tillid og samarbejde i en omstillingsproces. Formålet er at højne trivsel, effektivitet og kvalitet i ministeriets opgavevaretagelse under en omstillingsperiode ved at sætte fokus på samarbejdet om kerneopgaven og trivselen - både horisontalt og vertikalt.  
 • Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har fokus på at skabe bedre forståelse mellem forskere og administrativt personales arbejdsopgaver. 

Derudover følger endvidere en række andre projekter, der arbejder med tillid og samarbejde. 

Fire fælles udfordringer på syv forskellige arbejdspladser

Forskelligheden blandt de syv arbejdspladsers problemstillinger er dog ikke større end, der kan identificeres fire udfordringer, som går på tværs af det fælles projekt:

 1. At skabe fælles forståelse af hvad kerneopgaven er.
 2. Hvordan skaber man mere tillid og samarbejde?
 3. Hvem tager det første skridt til at opbygge tillid?
 4. Hvordan hænger tillid sammen med løbende omstruktureringer og besparelser?

     

Læs mere om de fire fælles udfordringer i artiklen "Fire udfordringer i arbejdet med tillid og samarbejde".

Mere viden

Om projektet:

Om tillid og samarbejde: 

 

 

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) står bag projektet ”Tillid og Samarbejde på de statslige arbejdspladser”, som har deltagelse af syv statslige arbejdspladser.