Projekt: Undervisernes erhvervskundskab - kompetencer til en praksisnær undervisning

Social- og Sundhedsskolen Fyn imødegik behovet for praksisnær undervisning gennem et kompetenceudviklingsprojekt for deres undervisere.

SOSU Fyn var udfordret af store samfundsmæssige forandringer i SOSU-erhvervene. Det drejede sig fx om rehabilitering, velfærdsteknologi og brugerindflydelse. Forandringerne medførte et behov for mere praksisnær undervisning, hvor undervisernes erhvervskundskab blev styrket.

Dette blev imødegået gennem kompetenceudviklingsprojektet ’Undervisernes erhvervskundskab – kompetencer til en praksisnær undervisning’, som er støttet af de statslige overenskomstparters fond ’Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser’ (FUSA). 

Systematisk, praksisnær kompetenceudvikling

Som konsekvens af projektet er der etableret en fast procedure for, hvordan fremtidige kompetenceudviklingsforløb håndteres. Projektet har resulteret i årlig kompetenceudvikling for underviserne, hvilket sikrer praksisnære undervisningsforløb med afsæt i de institutioner, som eleverne skal ud at arbejde i.

Projektet startede i januar 2015 og blev afsluttet i juni 2016.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: