Projekt: Styrket undervisningsfællesskab på SOSU Aarhus

SOSU Aarhus har udviklet deres undervisningsfællesskab, fået mere effektive møder, forbedret deres interne kommunikation og skabt større tilfredshed blandt deres elever. Det er resultatet af SOSU Aarhus’ fondsstøttede projekt.

Efter store forandringer på erhvervsuddannelsesområdet tog SOSU Aarhus initiativ til et kompetenceudviklingsprojekt, der med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) har styrket skolens undervisningsfællesskab.

Det halvandet årige projekt blev faciliteret af to erhvervspsykologer og indebar temamøder med trænings- og udviklingsaktiviteter i fire undervisningsfællesskaber. På temamøderne blev følgende bl.a. behandlet: fælles forståelse af kerneopgave og udvikling og afprøvning af ny fælles praksis og didaktikker. Derudover er der bl.a. blevet arbejdet med de relationelle kompetencer i form af social kapital i undervisningsfællesskaberne.

Projektet har titlen ”Fra privatpraktiserende undervisere til undervisningsfællesskaber”. Projektet blev gennemført fra marts 2014 til november 2015 med en fondsstøtte fra FUSA på i alt 369.000 kroner.

Mere viden om projektet
SOSU Aarhus har lavet en artikel om projektet, der kan læses på deres hjemmeside.

Se desuden oversigten over projektet nedenfor. Klik på fotoet og få det vist i en pdf. 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: