Sekretariatets bistand

Læs her hvordan I kan få rådgivning og økonomisk støtte til projekter om tillid, samarbejde og social kapital på jeres statslige arbejdsplads.

Kompetencesekretariatet er sat i verden for at understøtte kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser. Det gælder også udvikling af kompetencer, der fremmer tillid, samarbejde og social kapital.

Rådgivning om økonomisk støtte
Der er mulighed for økonomisk støtte til projekter om tillid, samarbejde og social kapital. Du kan få rådgivning om mulighederne for dit projekt og hjælp til, hvordan I kommer videre.

Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte her.

Inspirationsoplæg 
Sekretariatet kommer gerne ud på din arbejdsplads og holder et møde med samarbejdsudvalget, hvor der kan udvikles og sparres på idéer til projekter om tillid, samarbejde og social kapital. 

Vi kommer også gerne ud og holder et oplæg af et par timers varighed om, hvordan man kan arbejde med samarbejde eller social kapital. Vi deler desuden gerne erfaringer fra andre statslige arbejdspladsers projekter om tillid, samarbejde og social kapital.